רישום לכנס השנתי בנושא: 
"גאואסטרטגיה והיבטים ימיים"

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה בשיתוף המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
ב
Powered by ActiveTrail